Scherpe adviseur

Robin Konijn is een zeer ervaren adviseur. Hij heeft jarenlang in de accountantspraktijk gefunctioneerd, kent de subsidiewereld en is zelf ondernemer. Hij heeft daarom een heel helder en scherp beeld van de behoeften van de ondernemer.

Robin zit kort op de bal en geeft je het overzicht waar je behoefte aan hebt.

Circle of experts
Een netwerk om op
te bouwen

Robin een brede maatschappelijke betrokkenheid en interesse en is daarin heel actief. Door zijn actieve bijdrage heeft hij een sterk netwerk opgebouwd dat ook voor jou als ondernemer zeker van waarde kan zijn. Het netwerk bestaat aanvullende specialisten, zoals fiscalisten. Maar ook bij de diverse (regionale) organisaties kent Robin de ingangen.

INTERVIEW

IN DE MEDIA

‘Als je persoonlijk en zakelijk wilt groeien, moet je je eigen bubbel weleens doorprikken. Zodat je blik wordt verbreed.’

SUBSIDIES

Hoe wij werken

Overzicht.

IS INZICHT

Kansen.

IS TIMING

Actie.

IS GROEI

Overzicht is inzicht

Vanuit een goede organisatie en een up to date informatiesysteem krijg je en houdt je overzicht en krijg je inzicht in de zaken die aandacht nodig hebben.

Kansen is timing

Kansen komen lang niet altijd als je ze verwacht. Zorg ervoor dat je organisatie er klaar voor is om kansen te pakken.

Actie is groei

Als je er klaar voor bent kun je verantwoord tot actie overgaan en zo je organisatie verder laten groeien.

Heldere diensten

Wij zetten je ideëen en doelen om in concrete financiële bedrijfsplannen zodat je een helder beeld krijgt van opties en consequenties. Wij vormen een klankbord waardoor je scherpe keuzes kunt maken voor de toekomst van je bedrijf. De samenwerking met andere experts uit ons grote netwerk maakt het mogelijk om in elke fase van een onderneming van toegevoegde waarde te kunnen zijn.

Robin zet je ideëen en doelen om in concrete (financiële) bedrijfsplannen, zodat je een scherp beeld krijgt van opties en consequenties.

Robin is een klankbord waardoor je een scherpe keuze kunt maken over je strategie, de bedrijfsopvolging, belangrijke investeringen, aannamebeleid werknemers etc.

Samenwerking brengt jouw organisatie en als het klopt ook je samenwerkingspartners snel stappen verder en maakt het bereiken van je doelen beter mogelijk. Een goede samenwerking vergt wel aandacht en vooral onduidelijke afspraken en verkeerde verwachtingen kunnen een samenwerking vertroebelen. Maak deze zaken helder voor jezelf maar ook voor je partners.

Ondersteunende diensten

Wij werken met de modernste technische oplossingen, zodat wij
onze tijd vooral kunnen besteden aan meedenken. Wij hebben
voor diverse diensten een portaal ingericht.

Administratie Gemakkelijk elektronisch

Wij richten je financiële administratie volledig elektronisch in. Geen klappers maar apps. Zodat je altijd helderheid hebt over de huidige financiële situatie en tijdig bij kunt sturen. Bij het maken van de lastige keuzes daarbij, sta ik je uiteraard bij.

Rapportages Ondernemen helder in beeld

Wij verzorgen alle vormen van financiële rapportages die jou een helder beeld van je onderneming geven, zoals kwartaal of maandoverzichten en uiteraard de jaarrekening.

In heldere dashboards vergelijken we de werkelijke cijfers met de eerder opgemaakte begrotingen. Zo kun je heel goed de financiële uitkomsten van je ondernemingsbeleid volgen.

Fiscaliteit Voor een
goede balans

We verzorgen op scherpe wijzen je belastingaangifte, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Het optimaliseren van de belastingdruk over de gehele levensduur staat daarbij voorop.

Uiteraard wordt gekeken naar voordelen op de korte termijn maar een goede bedrijfscultuur en een goede planning van afdrachten en een beperking van risico’s is meestal veel waard.

Samenwerken

Wij denken dat samenwerken altijd belangrijk is. We begeleiden onze relaties daarbij, maar zijn zelf ook gebaat bij goede partners. Hierboven staan de logo’s van onze huidige partners. Wij hopen daar altijd een wederzijds vruchtbare samenwerking aan toe te voegen. Schroom zeker niet om contact op te nemen.

Contact

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij maken je
ondernemerskeuzes
Helder & Scherp.

Connect en volg ons

Neem contact op via

+31 (0)6 101 855 37     info@helderscherp.nl

Connect en volg ons